قوانین و مقررات سایت ارزان تایپ

قوانین سمت کارفرما

کارپرداز= سایت ارزان تایپ
1- قیمت خدمات در سایت ارزان تایپ مطابق آنچه سایت ارزان تایپ آورده شده محاسبه خواهد شد.
2- پروژه ها در صورتی انجام می شود که بیعانه مشخص شده پرداخت گردد و پس از پرداخت کامل اجرت پروژه قابل تحویل می باشد.
3- کارپرداز هیچ مسئولیتی در قبال ابهامات و اشتباهات کلمات از نظر ویرایشی و املایی که در عکس ها وجود دارد،قبول نمی کند.
4- کارپرداز هیچ مسئولیتی از نظر ویرایش جملات برعهده نمی گیرد.
5- اگر ابهاماتی بدلیل بدخطی یا عدم وضوح عکس در کل متن وجود داشته باشد، عکس مورد نظر عودت داده می شود و کارفرما ملزم است آن را اصلاح کند. در غیر این صورت پروژه انجام نخواهد شد.
6- اگر ابهامی بدلیل بدخطی یا عدم وضوح عکس در یک یا چند کلمه از متن وجود داشته باشد، کارپرداز به جای کلمه یا کلمات از عبارت ""(ابهام)"" استفاده می کند (در صورت وجود چند کلمه در کنار هم بدین صورت عمل خواهد شد""(ابهام) (ابهام) (ابهام)"" ).
7- در صورت مشاهده غلط های تایپی زیاد که ناشی از اشتباه تایپیست است (بیش از سه اشتباه در یک صفحه)، کارپرداز ملزم به تصحیح کل متن به صورت رایگان می باشد. بنابراین کارفرما در صورت مشاهده این نقیصه می تواند با فرستادن پیام در سایت اطلاع رسانی کند و کارپرداز ملزم است در اسرع وقت به آن رسیدگی کند.
8- کارپرداز تا اطلاع ثانوی هیچ تعهدی نسبت به صفحه بندی و فهرست بندی ندارد.